Léčebné metody

Lidé, kteří žijí v souladu s přírodou chápou, že na každou nemoc, lze najít i její lék.

srdce_zeleninaVzdalování se od přírody, z níž pocházíme, se obrací proti nám samým a přímo ovlivňuje náš vlastní život a zdraví. Moderní technologie nám dnes umožňuje řešit akutní problémy s velkou precizností a efektivitou, nicméně pokud přijde na chronické nemoci jako cukrovka, rakovina, srdeční onemocnění a jiné choroby, pak se západní medicína ukázala být téměř neschopnou odstranit samotnou příčinu těchto nemocí a na místo toho se spíše snaží jen potlačovat symptomy v domnění, že “nemoci moderní společnosti” jsou neléčitelné a nevyhnutelné. Pochopíme-li však pravé příčiny, mechanismy a průběh většiny onemocnění, jimiž trpí současná společnost, budeme pak schopni pochopit i způsob jak je vyléčit.

Důležité není potlačit důsledek choroby, ale odstranit její příčinu.

Vycházíme ze skutečnosti, že příčiny zdravotních problémů nejsou vždy totožné s příznaky, jakými se choroba projevuje navenek. Víte že léky na předpis zabíjí více lidí než dopravní nehody a mohou mít až 525 negativních vedlejších účinků. Vyhýbání se těmto lékům a užívání kvalitních, přírodních alternativ vede prokazatelně k celkové transformaci zdravotnictví i psychiatrie, bez sužujících vedlejších účinků.

Je potřeba chápat, že člověk je neoddělitelnou součástí prostředí ve kterém žije. Stejně tak jsou buňky v těle neoddělitelnou součástí buněčné tkáně všech orgánů. Jeli vše ponecháno ve svém přirozeném stavu, pak to funguje tak jak má. Pokud se ale z jakéhokoli důvodu stane, že se buňka, nebo jedinec ze svého přirozeného stavu vychýlí, pak dochází k řadě komplikacím a problémům. Vše souvisí se vším. Z tohoto také vyplývá, že způsob léčby, který používá západní medicína je zcela nezodpovědný.

Naše léčba funguje na mnoha úrovních. Neléčíme pouze fyzické tělo, snažíme se také identifikovat mentální vzorce v psychyce jedince, které ho/jí vychylujíi z přirozeného a zdravého stavu.

Gersonova terapie

První způsob léčby je založen na principu Gersonovy terapie, aktivující mimořádnou schopnost těla léčit samo sebe prostřednictvím detoxikace organizmu, a doplněním všech potřebných nutričních hodnot skrz organickou stravu, čerstvých ovocných a zeleninových šťáv a přírodních doplňků. Tento způsob léčby již vyléčil tisíce pacientů po celém světě z takzvaných „nevyléčitelných“ chorob. Většina těchno případů jsou zdokumentovány. A to i ty, kterým ortodoxní lékaři diagnostikovali jen velmi krátkou perspektivu života.

Mindfulness

Druhý způsob léčby, je vědomá práce s myslí. Soustředíme se především na to, aby naši klienti byli schopni rozpoznat primární faktor jejich zdravotního a duševního stavu, což je bez pochyby jejich vnitřní nastavení a návykové mentální vzorce, přes které filtrují jakýkoli osobní prožitek. Mindfulness (neboli všímavost) se odkazuje na psychologickou kvalitu mysli, být si plně vědom přítomného okamžiku. Zde mysl soustředěně a nerušeně spočívá ve vědomé přítomnosti kteréhokoli prožitku či zkušenosti. To zahrnuje udržování pozornosti bez předsudků a bez předčasných mentálních návykových vzorců, které obyčejně brání v bezprostředním prožitku skutečnosti. Takto vědomí přítomnosti přijímá každou myšlenku, pocit, nebo emoci bez hodnocení a přijímá vše takové jaké to je, aby pak bylo možné bez předpojatostí transformovat a vyléčit to, co je v daném případě třeba.

Iboga

Třetí způsob léčby je zaměřen na hlubší úroveň a používáme jej jen ve vyjímečných případch. Iboga je jednou z nejsilnějších detoxikačních rostlin na planetě, která aktivuje přirozené léčebné procesy těla, ducha a mysli. Pokud se s touto medicínou pracuje správným způsobem a není kontraindikována (např. minulá či probíhajcí psychóza a jiné možné kontraindikace), může dojít k uzdravení a duchovnímu posunu v životě. Při této léčbě je možné zbavit se řady nepříjemných symptomů jakou jsou úzkost, deprese, posttraumatické stresové poruchy, psychosomatické problémy, pomáhá k překročení hranic mysli a uvolnění emocionálních zátěží či bolestných zkušeností, a různých druhů závislosti. Tento způsob léčby však předpokládá odborné vedení, dobrou přípravu a post-terapeutickou péči. Zde pracujeme individuálně, nebo s maximálně 10 člennou skupinou. Terapie trvají tři až pět dní, za přítomnosti zkušeného týmu odborníků.